Skip to:

Z ogromnym niepokojem odbieram pojawiające się w debacie publicznej stwierdzenia, jakoby dziecko mogło być w jakikolwiek sposób odpowiedzialne za kontakty seksualne z osobą dorosłą.

Pragnę z całą mocą podkreślić, iż w takich przypadkach wina ZAWSZE leży po stronie osób dorosłych. Dziecko - nawet gdyby mu się tak wydawało - nie jest w stanie podjąć świadomie takiej decyzji. Świadomość i odpowiedzialność to cechy, których w takich przypadkach możemy i musimy oczekiwać od dorosłych - zarówno tych, którzy takiego czynu się dopuszczają, jak i tych, którzy dają temu swoje przyzwolenie. Dziecko jest krzywdzone, dorosły jest odpowiedzialny. Próby odwracania tego porządku uważam za niegodne.

Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka

Warszawa, 1 października 2009 roku

Oświadczenie Rzecznika Praw Dziecka