Skip to:

20 lipca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z prośbą o podjęcie działań, które zapewnią uczniom praktyczną możliwość pozostawiania w pomieszczeniach placówki oświatowej części podręczników i innych przyborów szkolnych.

Do Rzecznika Praw Dziecka nadal wpływa wiele listów od rodziców i uczniów z prośbą o interwencje w przypadkach niezapewniania dzieciom możliwości skorzystania z powyższego udogodnienia, zagwarantowanego w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r.). Marek Michalak poprosił również Minister Krystynę Szumilas o przekazanie informacji na temat skali tego problemu na terenie całego kraju.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Głównego Inspektora Sanitarnego