Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 20 października do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego z prośbą o rozważenie możliwości skontrolowania przez NIK realizacji zadań własnych gmin w zakresie prowadzenia przedszkoli.

Zaniepokojenie Rzecznika wzbudziły doniesienia prasowe o możliwych nieprawidłowościach w organizowaniu odpłatnych zajęć w przedszkolach, prowadzonych przez samorządy. Dotyczyły one m.in. organizowania - w godzinach pracy placówek - zajęć dla dzieci przez prywatne firmy i pracowników zewnętrznych, którzy nie zawsze posiadają kwalifikacje do pracy z przedszkolakami.

Jedną z przyczyn nieprawidłowości może być - w ocenie Marka Michalaka - sprzeczne z ustawą o systemie oświaty określanie zasad odpłatności za korzystanie z przedszkoli, prowadzonych przez samorządy.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 20 października do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego z prośbą o rozważenie możliwości skontrolowania przez NIK realizacji zadań własnych gmin w zakresie prowadzenia przedszkoli.