Skip to:

"Krzywda wyrządzona dziecku, niezależnie od tego kto jest jej sprawcą, jest problemem społecznym. Szczególnego zaś wymiaru nabierają przypadki wyrządzania krzywdy dziecku przez nauczycieli, a więc osoby zobowiązane do właściwego, zgodnego z prawem, zachowania w całym systemie edukacyjnym." - napisał Prokurator Generalny Andrzej Seremet, podzielając stanowisko przedstawione przez Rzecznika Praw Dziecka w wystąpieniu generalnym z 25 maja tego roku.

Marek Michalak podkreślił w wystąpieniu zaadresowanym do Prokuratora Generalnego, iż na gruncie analizowanych przez niego spraw związanych z biciem dzieci przez osoby dorosłe - w tym szczególnie w szkołach i przedszkolach - zaobserwował praktykę umarzania postępowań przygotowawczych w sprawach o naruszenie nietykalności cielesnej. Jako powód takich decyzji wskazywano w wielu przypadkach brak przesłanek do ścigania z oskarżenia publicznego przestępstw prywatnoskargowych, tj. brak interesu społecznego.

Prokurator Generalny, w celu zorientowania się co do skali problemu, zwrócił się do wszystkich prokuratorów apelacyjnych o nadesłanie informacji w tym przedmiocie za rok 2011. Z przedstawionych informacji wynika, że w 2011 roku zarejestrowano w skali kraju 95 postępowań w sprawach o naruszenie nietykalności cielesnej małoletnich, w tym: w 31 sprawach wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego lub umorzeniu dochodzenia/śledztwa wobec braku interesu społecznego w ściganiu przestępstwa prywatnoskargowego; w 24 sprawach skierowano do sądu akt oskarżenia, a 28 spraw zakończyło się umorzeniem postępowania przygotowawczego.

Prokurator Generalny napisał również, iż polecił podległym prokuratorom szczególnie wnikliwe rozpoznawanie spraw będących przedmiotem pisma Rzecznika, a zwłaszcza dokonywania właściwych ocen do co interesu społecznego w objęciu ściganiem przestępstw prywatnoskargowych. Zobowiązano również prokuratorów apelacyjnych do spowodowania przeprowadzania, w ramach nadzoru służbowego i kontroli służbowej, badań aktowych w tym przedmiocie.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka wraz z odpowiedzią Prokuratora Generalnego

"Krzywda wyrządzona dziecku, niezależnie od tego kto jest jej sprawcą, jest problemem społecznym. Szczególnego zaś wymiaru nabierają przypadki wyrządzania krzywdy dziecku przez nauczycieli, a więc osoby zobowiązane do właściwego, zgodnego z prawem, zachowania w całym systemie edukacyjnym." - napisał Prokurator Generalny Andrzej Seremet, podzielając stanowisko przedstawione przez Rzecznika Praw Dziecka w wystąpieniu generalnym z 25 maja tego roku.