Skip to:

8 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystym odsłonięciu tablicy poświęconej Irenie Sendlerowej. Tablica została umieszczona na domu przy ul. Ludwiki 6 na Woli, gdzie do 1943 roku mieszkała Irena Sendlerowa. W uroczystości udział wzięli m. in.: córka Ireny Sendlerowej Janina Zgrzembska, Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, Doradca Prezydenta RP Jan Lityński, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Włodzimierz Paszyński, Burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski, posłowie i senatorowie.

Inicjatorem przedsięwzięcia pod patronatem Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej jest Towarzystwo Przyjaciół Woli, które reprezentował poseł na Sejm Marek Szczerba, a współorganizatorami - Urząd Dzielnicy Wola i Wspólnota Mieszkaniowa Ludwiki 6.

W swoim wystąpieniu Marek Michalak podkreślił, że Irena Sendlerowa uratowała 2500 dzieci. To dzieci przypomniały o Jej istnieniu i to dzieci nagrodziły Ją Orderem Uśmiechu, który był Jej sercu szczególnie bliski. Irena Sendlerowa upominała się o prawa dziecka. Życzę nam wszystkim, żebyśmy zawsze mieli odwagę i gotowość walczyć o dzieci – dodał Rzecznik Praw Dziecka.

Na przezroczystej tablicy znalazło się najbardziej znane zdjęcie Ireny Sendlerowej z lat 40., czyli z czasów, kiedy mieszkała na warszawskiej Woli, a także informacja biograficzna w języku polskim i angielskim.

Irena Sendlerowa (1910-2008), działaczka społeczna, członek Rady Pomocy Żydom "Żegota", Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata, Kawaler Orderu Orła Białego i Orderu Uśmiechu. Dzięki swojej heroicznej postawie i odwadze uratowała z warszawskiego getta około 2,5 tysiąca dzieci.