Skip to:

5 marca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz rektor UAM prof. dr hab. Bronisław Marciniak odsłonili tablicę poświęconą Januszowi Korczakowi w Kolegium im. Floriana Znanieckiego Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Autorem tablicy jest pan Marek Rona, artysta plastyk. Tablica została odlana w dwóch egzemplarzach - drugi oryginał znajdzie swoje miejsce na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver.

5 marca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz rektor UAM prof. dr hab. Bronisław Marciniak odsłonili tablicę poświęconą Januszowi Korczakowi w Kolegium im. Floriana Znanieckiego Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.