Skip to:

30 kwietnia 2014 roku w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przy okrągłym stole przedstawiciele środowisk osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, organizacji pozarządowych, rządu i klubów parlamentarnych rozmawiali o tym, jak wspierać osoby z niepełnosprawnością. W spotkaniu uczestniczył także Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Podczas debaty, którą otworzył Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, omawiano zarówno stan faktyczny pomocy osobom z niepełnosprawnością, jak również propozycje zmian legislacyjnych, m.in. w orzecznictwie lekarskim, czy systemie świadczeń pielęgnacyjnych. Dyskutowano także o innych formach wspierania i dzieci, i dorosłych z niepełnosprawnością, a także ich opiekunów.