Skip to:

Procedury przesłuchania dzieci - ofiar i dzieci - świadków były głównym tematem Dorocznego Spotkania Rzeczników Praw Dziecka Krajów Bałtyckich i Polski, które odbyło się w dniach 1-2 marca na Łotwie.

W Rydze spotkali się Rzecznicy Praw Dziecka z Litwy, Łotwy, Polski oraz Estonii. W tym roku Ombudsmani dyskutowali głównie o kwestiach związanych z prawem dziecka do wysłuchania w sprawach karnych. Prezentacje poszczególnych Rzeczników skupiały się na formach przesłuchań, regulacjach prawnych czy dostępności do przyjaznych pomieszczeń. Marek Michalak podkreślił, że problematyka przesłuchania dziecka w polskim procesie karnym – z uwagi na szczególny charakter - jest przedmiotem zainteresowania Rzecznika Praw Dziecka od wielu lat. Rzecznik zauważył, że obowiązujące regulacje wymagają zmiany celem zagwarantowania wszystkim dzieciom biorącym udział w postępowaniu karnym w charakterze świadków lub pokrzywdzonych ochrony ich praw. Przedstawił także swoje postulaty w tym zakresie.

Zebrani omówili także pilotażowy projekt domów Barnahus, który opracowano w Islandii, a już wdrażany jest na Łotwie. Islandzkie doświadczenia w tym zakresie przedstawiła Olof Asta Ferestveit.

Podczas Dorocznego Spotkania Rzeczników Praw Dziecka Krajów Bałtyckich i Polski nie zabrakło podsumowań działalności w 2016 r. Marek Michalak omówił najważniejsze inicjatywy oraz zmiany w prawie skutkujące zwiększoną ochroną praw dziecka.

Ombudsmani dyskutowali również o wyborze tematu dla wspólnego, prowadzonego równolegle w czterech krajach, badania. Ostatecznie wybrano temat  niealimentacji dzieci. W przygotowaniu metodologii badania Rzecznikom pomagali eksperci z Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytety Łotewskiego. Wstępny rezultat badań zostanie przedstawiony podczas kolejnego spotkania.