Skip to:

4 września 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się po raz kolejny do Ministra Zdrowia w sprawie uregulowań prawnych, dotyczących opieki paliatywnej nad dziećmi.

W związku z pracami nad projektem "Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej", Rzecznik wyraził zaniepokojenie, iż w projekcie nie rozdzielono kwestii opieki paliatywnej dzieci i dorosłych. Zwrócił się także z prośbą o uwzględnienie zgłoszonych uwag tak, by optymalnie zaspokoić potrzeby chorych dzieci.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia

4 września 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się po raz kolejny do Ministra Zdrowia w sprawie uregulowań prawnych, dotyczących opieki paliatywnej nad dziećmi.