Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 13 czerwca 2012 roku do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z prośbą o podjęcie działań, które wyeliminują praktykę pobierania przez szkoły pieniędzy za wydanie świadectw szkolnych.

W opinii Rzecznika Praw Dziecka warunkowanie wydania świadectwa od wniesienia jakichkolwiek opłat - mających często charakter dobrowolnych składek - stanowi naruszenie praw dziecka i jest niezgodne z obowiązującym prawem oświatowym. Nowym problemem, na który zwracają uwagę rodzice uczniów, są tzw. obiegówki - z informacji zgłaszanych do Rzecznika wynika, że od ich wypełnienia i złożenia w odpowiednim terminie uzależnione jest wydanie świadectwa. Takie sytuacje uważam również za niedopuszczalne - podkreślił Marek Michalak.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 13 czerwca 2012 roku do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z prośbą o podjęcie działań, które wyeliminują praktykę pobierania przez szkoły pieniędzy za wydanie świadectw szkolnych.