Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 28 października 2010 roku wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o rozważenie możliwości podjęcia prac nad wsparciem przedszkoli w ich staraniach dla tworzenia odpowiednich warunków do zabawy dla dzieci w ogródku przedszkolnym z dostępem do piaskownicy.

Rzecznik Praw Dziecka przypomniał inicjatywy, jakie podjął by powstrzymać decyzje o likwidowaniu piaskownic w przedszkolach. W efekcie Państwowi Wojewódzcy Inspektorzy Sanitarni otrzymali od Głównego Inspektora Sanitarnego zalecenia, które powinny pozwolać na utrzymanie czystości w piaskownicach, a więc bezpieczne warunki zabawy, a nie będą doprowadzały do ich likwidacji.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 28 października 2010 roku wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o rozważenie możliwości podjęcia prac nad wsparciem przedszkoli w ich staraniach dla tworzenia odpowiednich warunków do zabawy dla dzieci w ogródku przedszkolnym z dostępem do piaskownicy.