Skip to:

W ostatnich dniach w mediach szeroko komentowana jest wypowiedź księdza prof. Franciszka Jakuba Longchamps de Bériera, dotycząca tzw. "bruzd dotykowych", które mają jakoby wyróżniać dzieci poczęte metodą in vitro.
Chciałbym niniejszym odnieść się do tej sprawy.

Pragnę zwrócić uwagę, że żadne wiarygodne doniesienia naukowe nie potwierdzają opinii wyrażanych przez księdza profesora. W mojej opinii cała ta sytuacja prowadzi do stygmatyzacji dzieci urodzonych w wyniku sztucznego zapłodnienia, a także ich najbliższych. Kilka miesięcy temu sygnalizowałem podobny problem i z przykrością stwierdzam, że moje prośby nie odniosły skutku.

Omawiana wypowiedź niewątpliwie była krzywdząca dla dzieci poczętych in vitro, a publiczne roztrząsanie tej kwestii powoduje dodatkowe zwrócenie uwagi na problem, który w ogóle nie powinien był zaistnieć. Tego problemu nie ma!
Pragnę zaapelować do przedstawicieli mediów i osób publicznych o zaniechanie dyskusji na ten temat. Działanie takie bynajmniej nie przysłuży się najmłodszym, spowoduje jedynie powszechną podejrzliwość i sprawi, że niektóre dzieci będą się czuły gorsze niż inne.

Jako Rzecznik Praw Dziecka domagam się poszanowania godności ludzkiej - a zatem także godności dziecka - której moim zdaniem obecna sytuacja urąga.

Oświadczenie