Skip to:

W Ośrodku Obozowym Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Ziemi Rybnickiej w Bielsku Białej - Wapienicy otwarto 14 sierpnia 2010 roku Dom Zucha. Powstał on dzięki druhnie Klarze Szymańskiej, żonie przedwojennego komendanta hufca Stanisława Szymańskiego, która przekazała na ten cel cały swój majątek.

W uroczystości wziął udział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Jak mówił do licznie zebranych gości - przedstawicieli władz samorządowych, instruktorów harcerskich, harcerzy i zuchów - "trzeba marzyć, bo marzenia się spełniają. Druhna Klara była mądrą kobietą, bo mądrzy ludzie inwestują w dzieci".

Klara Szymańska z domu Badura i jej mąż Stanisław Szymański poznali się w Bielsku-Białej przed II wojną światową. Oboje byli nauczycielami w tutejszych szkołach, oboje działali też w harcerstwie. Stanisław brał udział w obronie kraju we wrześniu 1939 roku. Jak wielu innych przez Węgry przedostał się do polskich oddziałów w Afryce i służył w armii gen. Władysława Andersa. Brał udział m.in. w bitwie o Monte Cassino. Po wojnie, gdy dotarła do niego Klara, osiedli w Szkocji. Tutaj prowadzili pensjonaty dla osób samotnych, uczyli w polskich szkołach i prowadzili drużyny harcerskie. Sami nie mieli dzieci.

W Ośrodku Obozowym Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Ziemi Rybnickiej w Bielsku Białej - Wapienicy otwarto 14 sierpnia 2010 roku Dom Zucha. Powstał on dzięki druhnie Klarze Szymańskiej, żonie przedwojennego komendanta hufca Stanisława Szymańskiego, która przekazała na ten cel cały swój majątek.