Skip to:

20 czerwca 2013 roku w Biurze RPD odbyło się kolejne seminarium zorganizowane wspólnie przez Rzecznika Praw Dziecka i Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.

Wykłady wprowadzające wygłosili prof. Małgorzata Żytko z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Piotr Olaf Żylicz z Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Podczas seminarium podjęta została dyskusja na temat wizji dziecka w obecnej praktyce pedagogicznej przedszkoli oraz wartości, jakie edukacja przedszkolna ma kształtować w dziecku. W jej trakcie zadanych zostało bardzo wiele ważnych pytań, takich jak: kim jest dziecko w edukacji, jak jest konstruowana jego tożsamość oraz kim jest nauczyciel.