Skip to:

31 października 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego w sprawie potrzeby oznaczania kategorią wiekową audycji telewizyjnych emitowanych w ramach usług video na żądanie (VOD).

Rzecznik Praw Dziecka uznał, że brak regulacji prawnej w ww. zakresie pozbawia widzów informacji, czy audycja wyświetlana na żądanie jest odpowiednia dla małoletnich w określonym wieku. Wprowadzenie oznaczeń graficznych audycji wyeliminowałoby możliwość zetknięcia się dzieci z treściami dla niech niewskazanymi - zagrażającymi ich prawidłowemu rozwojowi emocjonalnemu. Za wprowadzeniem zmian w prawie postulowanych przez Rzecznika przemawia również fakt, iż audycje emitowane przez nadawcę, będące składnikiem programu telewizyjnego i podlegające obowiązkowi oznaczania według kryterium wieku widza, mogą być udostępniane także w usłudze VOD, aczkolwiek z pominięciem oznaczeń wiekowych.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

31 października 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego w sprawie potrzeby oznaczania kategorią wiekową audycji telewizyjnych emitowanych w ramach usług video na żądanie (VOD).