Skip to:

11 lipca 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w odprawionej w Sanktuarium Matki Boskiej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie mszy świętej, która zainaugurowała Finały 22. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży.

Parafiada - program zainicjowany w środowisku zakonu pijarów - to projekt edukacyjno-wychowawczy, który łączy wydarzenia sportowe, kulturalne i społeczno-religijne, a jego celem jest pomoc we wszechstronnym i pełnym rozwoju człowieka.

W Finałach 22. Parafiady spotka się w Warszawie około 3 500 dzieci i młodzieży wraz z trenerami, wychowawcami i duszpasterzami. W ramach Finałów odbędzie się też wiele imprez, spotkań, warsztatów, konferencji, wydarzeń sportowych, kulturalnych i religijnych.

11 lipca 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w odprawionej w Sanktuarium Matki Boskiej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie mszy świętej, która zainaugurowała Finały 22. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży.