Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak w tym tygodniu objął patronatem honorowym:

1. Program "Historie łączą pokolenia" organizowany przez Zespół Szkół Publicznych w Kobyłce
Program "Historie łączą pokolenia" przygotowali uczniowie z Klubu Europejczyka w ZSP w Kobyłce. Ma ich przygotować do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji. W czasie uroczystości podsumowującej program uczniowie chcą wyrazić swoją wdzięczność ludziom starszym w ich środowisku oraz podkreślić znaczenie dialogu i wymiany doświadczeń różnych pokoleń.

2. III edycję Akcji Dzieci-Dzieciom - akcja teatralna w roku 2013 poświęcona jest tematyce ekologii
III edycja akcji poświęcona będzie ekologii. Dzięki przedstawieniom, jakie przygotują dzieci, uda się przekazać ich rówieśnikom najważniejsze wiadomości dotyczące ochrony środowiska, segregacji śmieci i ekologicznego stylu życia. Tworzenie bajek staje się więc drogą do rozwoju zdolności twórczych dzieci. Finałem zaś będzie kolejny Bajkowy Festiwal Teatralny w Warszawie w grudniu 2013. Akcja trwa cały rok.

3. IV edycję Warszawskich Targów Książki
IV edycja Warszawskich Targów Książki, zaplanowana na maj 2013, pierwszy raz odbędzie się w nowoczesnych obiektach konferencyjno-wystawienniczych Stadionu Narodowego w Warszawie. Jak w poprzednich latach organizatorzy mają nadzieję zgromadzić wielu wystawców, którzy zaprezentują swój dorobek wydawniczy oraz rzesze czytelników. W programie Targów znajdą się spotkania z autorami, seminaria, warsztaty oraz pokazy związane z literaturą.

4. "1000 pierwszych dni dla zdrowia", program Fundacji Nutricia, promujący pozytywne nawyki żywieniowe
Celem akcji "1000 pierwszych dni dla zdrowia" zakłada stworzenie platformy internetowej z poradami dla rodziców oraz zasadami żywienia dzieci do lat trzech, a także przeprowadzenie społecznej kampanii medialnej inaugurującej projekt. Projekt zakłada także kampanie medialne dotyczące poszczególnych problemów żywieniowych i szeroką edukację rodziców.

5. Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły 2012/2013
Jest to już dziewiąty rok Akademii Zarządzania, tym razem prowadzony pod hasłem "Bezpieczna Szkoła" Podczas proponowanych przez Wolters Kluwer zajęciach poruszane będą zagadnienia dotyczące nie tylko fizycznego, ale także psychicznego bezpieczeństwa uczniów. Podczas Tegorocznej Akademii Dyrektora Szkoły zaplanowane są trzy zjazdy, które będą poświęcone odpowiednio bezpieczeństwu, problemom prawnym z jakim mogą się spotkać dyrektorzy w swojej pracy oraz umiejętnością menadżerskim.

6. Kameralne Lato Radom 2013
Celem imprezy jest kształtowanie u młodych widzów świadomego odbioru utworu filmowego oraz wyrobienia nawyku sięgania po ambitne kino. Festiwal ma także za zadanie wyrównać szansę w dostępnie do kultury młodzieży z małych ośrodków.

7. Słoneczna InteGRAcja - projekt edukacyjny - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 w Krakowie
Głównym celem projektu jest promowanie historii Nowej Huty wśród jej mieszkańców oraz integracji środowiska lokalnego. Projekt zakłada przeprowadzenie integracyjnej gry miejskiej, podczas której mieszkańcy i młodzież szkolna zdobędzie najważniejsze informacje na temat historii i zabytków Nowej Huty. Będzie to także impreza integracyjna, mająca za zadanie przełamywanie barier oraz integrowanie osób niepełnosprawnych z mieszkańcami.

8. XXXII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Uczestnicy zjazdu - lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci oraz specjaliści - będą debatować nad nowymi wyzwaniami, jakie stają przed nimi. Intencją organizatorów jest wychwycenie najistotniejszych zagadnień dokonujących się zmian, stymulowanie żywej wymiany myśli i poszerzenia horyzontów wiedzy.

9. Obchody XV-lecia Polskiego Towarzystwa Studentów Pediatrii
Obchody XV-lecia Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii mają na celu skupienie obecnych i byłych członków stowarzyszenia oraz umożliwienie im wzięcia udziału w wykładach prowadzonych przez polskich i zagranicznych specjalistów.

10. Konkurs "KIDS DESIGNE FACTORY - Zaprojektuj Świat Dziecka"
Tematem konkursu jest przyjazna przestrzeń oraz idealnie zaprojektowany dom, klasa czy plac zabaw. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: plastycznej oraz literackiej.

11. VII Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli "Edukacja przedszkolna w perspektywie nadchodzących zmian" - Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli to doroczna impreza integrująca środowisko związane z wychowaniem najmłodszych. Na konferencji, oprócz unikalnych wykładów, prowadzonych przez uznanych ekspertów z zakresu wychowania przedszkolnego, odbywają się dyskusje, a przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawiają planowane zmiany oraz aktualny stan prawny.