Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w tym tygodniu objął patronatem honorowym:

1. VI Festiwal Kultury Europejskiej: Uroki Dzieciństwa.
Festiwal Kultury Europejskiej jest imprezą cykliczną, organizowana od 2008 roku. W roku 2013 odbędzie się ona pod hasłem "Uroki Dzieciństwa - wychowanie i opieka nad dziećmi w Europie. Festiwal ma zasięg regionalny, a jego uczestnikami są uczniowie śląskich szkół. W ramach festiwalu odbędzie się test wiedzy o prawach człowieka oraz inne konkursy o tematyce edukacyjnej.

2. Konferencję "www.człowiek w cyberprzestrzeni. Konteksty pedagogiczne i społeczne".
Konferencja będzie organizowana w dniach 12-13 marca 2013 r. przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Przedmiotem rozważań będą zagadnienia związane z funkcjonowaniem współczesnego człowieka w wirtualnej przestrzeni, na wszystkich etapach jego życia i rozwoju. Celem konferencji jest określenie obszarów, zasad i metod korzystania z multimediów we współczesnym środowisku edukacyjnym i wychowawczym oraz przedstawienie możliwości i problemów związanych z miejscem i rolą mediów elektronicznych w społeczeństwie.

3. Społeczną kampanię edukacyjną dotyczącą moczenia nocnego u dzieci pt. "Powiedz moczeniu nocnemu DOBRANOC".
Kampania ta ma na celu popularyzację wśród rodziców i lekarzy serwisu edukacyjnego , zawierającego kompendium wiedzy i porad w zakresie moczenia nocnego u dzieci. Akcja ma ruszyć w pierwszej połowie 2013 roku.

4. II Konferencję Normalizacji w Szkole pt.: "Z normalizacją w przyszłość. Łatwiej, szybciej, lepiej".

Głównym celem konferencji będzie próba odpowiedzi na pytanie, jak wykorzystać wiedze normalizacyjną w dydaktyce oraz zarzadzaniu oświatą, a także prezentacja dobrych praktyk i doświadczeń z wykorzystania myśli normalizacyjnej w szkole. Konferencja odbędzie się 17 kwietnia 2013 w Warszawie.

5. Przyjął także członkostwo w Komitecie Honorowym XII Poznańskich Spotkań Targowych - Książka dla Dzieci i Młodzieży, które odbędą się w dniach 15-17 marca 2013 r.
Celem Poznańskich Spotkań Targowych jest promocja wartościowej merytorycznie i artystycznie literatury wspomagającej emocjonalny i intelektualny rozwój dziecka. Wspieranie książki dla młodego czytelnika specjalnej troski. Prezentacja i wspieranie sztuki edytorstwa. Promocja czytelnictwa. Stworzenie forum dla spotkań twórców książki, zarówno autorów słowa jak i obrazu.

6. VII edycję Ogólnopolskiego Konkursu "Młodzi Przeciwko Patologiom Społecznym".
Konkurs ten jest organizowany przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych Pedagogium. Ideą konkursu jest zainteresowanie uczniów, nauczycieli oraz pedagogów problematyką twórczej profilaktyki środowiskowej. Konkurs ma za zadanie zwrócić uwagę uczestników na współczesne metody przeciwdziałania patologiom społecznym, które oparte są na koncepcji twórczej resocjalizacji, wykorzystującej potencjały człowieka w takich obszarach jak: teatr, drama, muzyka, sport, plastyka i innych.

7. II Konferencję pt. "Dzieci z Chorobami Rzadkimi - leczenie, rehabilitacja, edukacja. Wrodzone zaburzenia układu nerwowego".
Konferencja ta jest organizowana przez Fundacje MOGĘ POMÓC i odbędzie się 23 lutego 2013 r., ma ona charakter krajowy i jest przeznaczona dla rodziców, lekarzy, rehabilitantów i psychologów zawodowo zajmujących się dziećmi z chorobami rzadkimi.

8. Ogólnopolski projekt szkoleniowy "Szkolne smaki - Szkoły przyjazne żywieniowo dzieciom".
Projekt ten prowadzony jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Projekt ten jest prowadzony w ramach szerszej działalności edukacyjnej Fundacji "Aktywnie po zdrowie" i skierowany jest do dzieci oraz ich rodziców i nauczycieli. Celem programu jest poszerzenie wiedzy młodych konsumentów na temat produktów służących zdrowiu i dla zdrowia szkodliwych. Podkreśla on też rolę profilaktyki zdrowotnej w postaci codziennej aktywności fizycznej i prawidłowych zasad żywienia. W ramach programu odbędzie się szereg konferencji naukowych i warsztatów kulinarnych dla kucharek szkolnych, a także portal komunikacji internetowej. Program ma ruszyć w marcu w Łodzi.

9. Warsztaty "Prawo i Medycyna" organizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA - Poland.
Tematem tegorocznych warsztatów będą "Prawa małego pacjenta" i odbędą się w lutym i marcu tego roku. Ich celem jest zaznajomienie studentów medycyny z prawna strona zawody lekarza, polepszenie kontaktu lekarza z pacjentem, szczególnie tym najmłodszym.