Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął patronatem honorowym następujące wydarzenia:

9 stycznia 2014

1. 13 edycja Social Media Day Poland: KIDS! (11 lutego 2014)
Tematami przewodnimi tegorocznych spotkań z cyklu Social Media Day Poland będą dzieci w mediach społecznościowych oraz odpowiedzialność w korzystaniu z sieci Internet. Całodniowa konferencja będzie podzielona na dwie części: panele dyskusyjne dla dorosłych oraz warsztaty i pokazy dla najmłodszych.
 

2. Poll4All – Polska dla każdego (od 14 marca do 6 kwietnia 2014)
Poll4All to cykl konferencji przeznaczonych dla członków Młodzieżowych Rad Miejskich. Inicjatorem spotkań jest Młodzieżowa Rada Miasta Szczecina. Wystąpienia zaproszonych gości dotyczyć będą różnych dziedzin życia, w których radą i pomocą mogą służyć Młodzieżowe Rady. Będzie to dobra okazja dla ich członków do poszerzenia swojej wiedzy oraz zdobycia nowych doświadczeń.
 

3. Jubileusz 75-leci Szkoły Podstawowej nr 171 im. Stanisława Staszica w Warszawie (06 lutego 2014)
Organizowane przez szkołę obchody oraz uroczystości przeznaczone są dla całej społeczności szkolnej, jak również dla absolwentów oraz byłych pracowników. Szkoła pragnie pokazać swój dorobek, wieloletnią historię oraz rolę, jaką odgrywa w środowisku lokalnym.
 

4. Projekt Skateparku w Kobyłce (zakończenie budowy planowane jest na czerwiec 2014)
Młodzież działająca w Klubie Europejczyka w ZSP nr 1 w Kobyłce podjęła się realizacji projektu budowy skateparku. Utworzenie bezpiecznego miejsca do uprawiania sportów wyczynowych pozwoli im na realizację sportowych pasji.
 
10 stycznia 2014
 

5. Ogólnopolski projekt edukacji prozdrowotnej „Czas na zdrowie. III edycja” (marzec – czerwiec 2014)
Projekt prowadzony przez Fundację Banku Ochrony Środowiska jest adresowany do wszystkich typów szkół i polega na upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz odpowiedniego odżywiania się. Zwieńczeniem projektu będzie przygotowany przez szkoły Festyn Zdrowia, podczas którego organizatorzy podzielą się zdobytą na ten temat wiedzą z całą społecznością szkolną.
 

6. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna „Barwy Integracji” (3 kwietnia 2014)
Konferencja będzie okazją do spotkania wychowawców, nauczycieli oraz rodziców zainteresowanych tematyką kształcenia integracyjnego. Konferencja przygotowana jest z okazji jubileuszu 20-lecia kształcenia integracyjnego w Katowicach.
 

7. Projekt współpracy z Domem Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu (do grudnia 2014)
Projekt zakłada współpracę wolontariuszy z wychowankami domu dziecka. W ramach realizacji projektu przewidziane są zajęcia aktywizujące oraz wspierające dzieci i młodzież z domu dziecka.
 

8. HelpFood Pomocna Żywność (cały rok)
Program szkoleniowy skierowany do pracowników szkół i przedszkoli. Organizatorzy przygotowali Kartę Dań z odpowiednio zbilansowanymi posiłkami oraz warsztaty i szkolenia dla pracowników placówek edukacyjnych, odpowiedzialnych za żywienie dzieci.