Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął patronatem honorowym następujące wydarzenia:

 1. Książka „Wojna na pięknym brzegu” autorstwa Andrzeja Grabowskiego (marzec 2014)
  Wydawnictwo Literatura ma przyjemność zaprezentować czytelnikom kolejną książkę autorstwa Andrzeja Grabowskiego znanego jako Pan Ciekawski i autora popularnego programu dla dzieci „Ciuchcia”. „Wojna na pięknym brzegu” to opis życia warszawskich dzieci, które nagle wchodzą w dorosłość. O wartości historii stanowi jej autentyczność. Andrzej Grabowski opisał losy swojej rodziny, a główną bohaterką jest jego mama – Krystyna Grabowska. Książka będzie dostępna w księgarniach od marca 2014 roku.
   
 2. Konferencja „Uniwersalizm pracy ludzkiej – współczesne konotacje” (29-30 maja 2014)
  Prelegenci oraz goście konferencji, organizowanej przez Wydział Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, podejmą dyskusję nad wypracowaniem najlepszych modeli pracy m. in. ze studentami wchodzącymi w rynek pracy, rozłączonymi rodzinami, które przechodzą kryzys w związku z pojęciem przez jej członków pracy za granicą, czy osobami bezrobotnymi.
   
 3. Piknik profilaktyczny „Ścisz to” (czerwiec 2014)
  Fundacja po DRUGIE po raz kolejny wraz ze swoimi podopiecznymi przygotowuje piknik profilaktyczny pod hasłem „Ścisz to”. W ramach akcji na piknikowej scenie wystąpią muzyczne zespoły młodzieżowe z placówek resocjalizacyjnych.
   
 4. IV Sympozjum Pedagogiczne „Wspólne wspieranie przez aktywne działanie – metody pracy z dziećmi i dorosłymi” (13 marca 2014)
  Celem sympozjum, organizowanego przez Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Tarnowie, jest podjęcie wyzwania poszukiwania twórczych metod pracy z dziećmi i dorosłymi. Ma być także polem wymiany doświadczeń pedagogicznych i wychowawczych pedagogów pracujących z różnymi grupami odbiorców.
   
 5. Konferencja „Mity i stereotypy cyfrowego pokolenia kontra medycyna oparta na faktach” (14.02.2014)
  Konferencja, organizowana przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci Młodzieży i Rodzin, podejmuje temat zdrowia dzieci oraz zagrożeń związanych z trybem życia najmłodszych. Prelegenci zaprezentują referaty dotyczące problemu otyłości, czy uzależnień dzieci od używek i Internetu. W drugiej części dnia zaplanowane zostały warsztaty omawiające poruszane wcześniej zagadnienia.
   
 6. Konferencja „OSOBA – pozytywne implikacje w teorii, badaniach i praktyce” (14-15 maja 2014)
  Konferencja stanowi kontynuację naukowych spotkań zainaugurowanych w 2003 roku., który ogłoszony był przez Radę Unii Europejskiej Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Tematyka konferencji obejmie następujące zagadnienia: Osobowość, Samorealizacja, Odpowiedzialność, Bezpieczeństwo i Autonomia. Organizatorem konferencji jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
   
 7. III edycja Międzyszkolnego Konkursu o Prawach Dziecka „Świat na TAK! – Prawa Dziecka” (maj 2014)
  Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI słupskich szkół podstawowych. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród najmłodszych wiedzy o prawach dziecka, wyrabianie u nich świadomości własnych praw oraz rozwijanie zdolności artystycznych.