Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął patronatem honorowym następujące wydarzenia:

1. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (wrzesień 2014 – czerwiec 2015)

Projekt edukacji filmowej „Filmoteka Szkolna” polega na comiesięcznych spotkaniach młodzieży szkolnej w kinie i pracy z obejrzanym filmem. Każde spotkanie poprzedzone jest prelekcją, a prowadzącymi są filmoznawcy, krytycy i dziennikarze filmowi. Poprzez współpracę z nauczycielami i udostępnienie im bazy materiałów dydaktycznych, zagadnienia omawiana przed filmem w kinie i dyskutowane po projekcji stają się również tematami lekcji z różnych przedmiotów, pomagając nauczycielom zrealizować podstawę programową. Więcej informacji na http://www.nhef.pl/

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki – instytucje, standardy, efektywność” (4.06.2014)

Celem konferencji jest integracja środowiska naukowego, zwłaszcza osób zainteresowanych problematyką administracyjno-prawną. Konferencja przyczyni się do wymiany poglądów i refleksji nad szczególnie istotnym zagadnieniem ochrony praw i wolności jednostki. Organizatorem jest Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.

3. VIII Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli (5.03.2014)

Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli to doroczna impreza integrująca środowisko związane z wychowaniem najmłodszych. Na konferencji, oprócz unikalnych wykładów, prowadzonych przez uznanych ekspertów z zakresu wychowania przedszkolnego, odbywają się panele dyskusyjne poświęcone poszczególnym zagadnieniom związanym z zarządzeniem przedszkolem.