Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął patronatem honorowym następujące wydarzenia:

 1. Rodzinna roczna wyprawa dookoła świata z dwójką dzieci (01.07.2014-30.06.2015)
  Rodzice, Agnieszka i Wojciech Łopacińscy, zapaleni podróżnicy postanowili zabrać w niezwykłą podróż dookoła świata dwójkę swoich dzieci, Łucję i Wojtka. W ciągu roku chcą odwiedzić wszystkie 7 kontynentów. Wypraw ma odbyć się pod hasłem „Czy wszystkie dzieci świata chodzą do szkoły?”. Podróżnicy zawitają do szkół w różnych państwach i spotkają się z uczącą się tam młodzieżą. Przygotowania do wyprawy oraz samą wyprawę można śledzić na www.lopacinskichswiat.pl
   
 2. Studia podyplomowe” Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą
  Studia trwają trzy semestry w trybie zaocznym i mają charakter doszkalający. Ich celem jest wyposażenie wychowawców i nauczycieli w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć metodą dociekań filozoficznych. Metoda ta wyrabia u uczniów umiejętność kreatywnego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na postawione pytania. Jednostką prowadzącą zajęcia jest Katedra Filozofii Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego.
   
 3. ENERGA Basket Cup (10.03 – 16.06.2014)
  ENERGA Basket Cup to Igrzyska Młodzieży Szkolnej Minikoszykówki Dziewcząt i Chłopców. Co roku turniej gromadzi około 75 tys. młodych zawodników z 6 tys. szkół z całej Polski. Cykl rozgrywek ENERGA Basket Cup prowadzony jest od 2009 roku i ma na celu szerzenie zdrowego, aktywnego stylu życia wśród młodzieży.
   
 4. „Lekcja stomatologii” (2014 rok)
  Działania medialne promujące „Lekcję stomatologii” rozpocznie publikacja raportu dotyczącego wiedzy pacjentów na temat higieny jamy ustnej oraz poziomu i przyczyn ich stresu stomatologicznego. Zorganizowane zostaną również spotkania edukacyjne dla przedszkoli i szkół. Dzieci zostaną zaproszone do gabinetów stomatologicznych, gdzie personel medyczny zapozna je z technikami dbania o zdrowie jamy ustnej, oswoi z wizytą w gabinecie dentystycznym i przeprowadzi darmową fluoryzację.
   
 5. „Teatr za jeden uśmiech” (25.04.2014 – 16.10.2014)
  „Teatr za jeden uśmiech” jest programem kulturalnym, prowadzonym przez Gminę Zawonia oraz Stowarzyszenie św. Magdaleny i ma na celu wyrównanie szans uczestnictwa w kulturze dzieci z małych środowisk wiejskich. W ramach programu uczniowie będę uczestniczyć przynajmniej w dwóch spektaklach teatralnych w ciągu roku szkolnego. Zaplanowana jest także wystawa „W grobowcu faraona”, która ma przybliżyć najmłodszym życie i kulturę starożytnego Egiptu.
   
 6. Niezwykła lekcja rytmiki „Poznajemy Polskę” (18.03.2014)
  Płyta „Poznajemy Polskę” jest przeznaczona dla dzieci w wieku 4-8 lat. Zawiera rytmiczne i wesołe piosenki. Łatwe do zapamiętania słowa sprawiają, że kilkuletnie dzieci szybko je przyswajają i dzięki temu zdobywają wiedzę o Polsce. Do każdej płyty dołączony jest materiał edukacyjny, jak również wersje karaoke do samodzielnego śpiewania.
   
 7. „Czysty Aniołek” (luty – czerwiec 2014)
  Stowarzyszenie Piękne Anioły z Krakowa za cel swojej działalności uznało poprawę warunków mieszkaniowych najmłodszych z ubogich rodzin. W ramach swojej działalności remontują dziecięce pokoje, tworząc dzieciom miejsca przyjazne nauce i rozwojowi. Akcja „Czysty Aniołek” jest zbiórką środków czystości, które za pośrednictwem Ośrodków Pomocy Społecznej trafią do potrzebujących rodzin.
   
 8. Konkurs „Moja Polska w 2050 r.”
  Parlamentarny Zespół ds. Dzieci ogłosił konkurs literacki i plastyczny „Moja Polska w 2050 r.”. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży: podopiecznych przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest pobudzenie rozwoju wyobraźni i kreatywności wśród młodego pokolenia poprzez skierowanie jego uwagi na otaczającą rzeczywistość oraz wywołanie refleksji nad przyszłością własnego kraju.