Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 21 kwietnia 2010 roku po raz kolejny wystąpił do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz w sprawie organizacji opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży, w tym - dostępu do lekarza pediatry.

Rzecznik podkreślił, iż każde dziecko powinno przynajmniej raz w roku być zbadane przez pediatrę w celu wczesnego rozpoznania ewentualnych nieprawidłowości rozwoju. Zdaniem Marka Michalaka, idealnym miejscem do przeprowadzania takich badań jest szkoła, w której możliwy jest kontakt z każdym dzieckiem. Rzecznik Praw Dziecka zaapelował też o wypracowanie zasad dokumentowania działań profilaktycznych i leczniczych, podejmowanych wobec dziecka.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 21 kwietnia 2010 roku po raz kolejny wystąpił do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz w sprawie organizacji opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży, w tym - dostępu do lekarza pediatry.