Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 19 października 2010 roku w Świdnicy wraz z Zastępcą Głównego Inspektora Sanitarnego Janem Orgelbrandem z przedstawicielami władz miasta i służb sanitarnych w sprawie likwidowanych w ostatnim czasie piaskownic w przedszkolach.

Ustalono, iż Główny Inspektor Sanitarny określi wytyczne dla służb sanitarnych w całym kraju związane z kontrolą piaskownic, znajdujących się w przedszkolach. Mają być one poza czasem zabawy przykrywane, tak by nie znalazły się w niej śmieci i odchody zwierząt. Piasek wymieniany powinien być kilka razy w roku. Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego zwróci się do wojewodów o zrobienie wszystkiego, co w ich mocy, by we wszystkich przedszkolach były piaskownice oraz przekaże Sanepidom wytyczne kontrolne. "Dla małego dziecka zabawa jest najważniejszą formą aktywności, pozytywnie wpływającą zarówno na jego rozwój fizyczny, jak i psychiczny" - mówi Marek Michalak.

Po pierwszych informacjach o zamykaniu piaskownic, które zresztą dochodziły ze Świdnicy, Rzecznik Praw Dziecka opowiedział się przeciw temu procederowi. Wskazał, że przyczyną ich likwidacji są zbyt restrykcyjne wymagania sanitarne, a także wymuszanie na tych placówkach pokrywania kosztów badań laboratoryjnych piasku. Tymczasem, jak się okazało, nie ma w naszym kraju norm i atestów na piasek w piaskownicach. Rzecznik Praw Dziecka wskazał, że z zebranych przez niego danych dotyczących blisko 400 placówek wynika, iż obecnie spośród przedszkoli 10 proc. nie ma piaskownicy, zaś spośród szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi piaskownicy jest pozbawionych aż 77 proc.

Wiceprezydent Świdnicy zobowiązał się do podjęcia działań, żeby każde przedszkole w jego mieście było wyposażone w piaskownicę.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 19 października 2010 roku w Świdnicy wraz z Zastępcą Głównego Inspektora Sanitarnego Janem Orgelbrandem z przedstawicielami władz miasta i służb sanitarnych w sprawie likwidowanych w ostatnim czasie piaskownic w przedszkolach.