Skip to:

W odpowiedzi na informacje o wynikach I etapu akcji "Piaskownice są dla dzieci" - przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił 22 lipca Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu swoje spostrzeżenia, związane z bezpieczeństwem sanitarnym piaskownic i ochroną dzieci, korzystających z tych miejsc zabawy.

W wystąpieniu Marek Michalak m.in. podkreślił potrzebę kontroli piaskownic przy szkołach podstawowych, badań parazytologicznych piasku oraz podjęcie działań informacyjnych i edukacyjnych, skierowanych tak do właścicieli piaskownic, jak i rodziców.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Głównego Inspektora Sanitarnego

W odpowiedzi na informacje o wynikach I etapu akcji "Piaskownice są dla dzieci" - przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił 22 lipca Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu swoje spostrzeżenia, związane z bezpieczeństwem sanitarnym piaskownic i ochroną dzieci, korzystających z tych miejsc zabawy.