Skip to:

18 sierpnia 2011 roku - pod przewodnictwem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka - odbyło się pierwsze posiedzenie Międzyresortowego Zespołu Roboczego Obchodów Roku Korczakowskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz administracji rządowej i samorządowej.

W przyszłym roku przypada setna rocznica uruchomienia Domu Sierot - sierocińca dla dzieci założonego przez Janusza Korczaka i Stefanię Wilczyńską - oraz mija 70 lat od tragicznej śmierci Starego Doktora, jak nazywano Korczaka, w obozie koncentracyjnym w Treblince. W opinii Rzecznika Praw Dziecka to doskonała okazja, by o jednym z najwybitniejszym Polaków - i jego dziedzictwie - przypomnieć całemu światu.

Janusz Korczak - pisarz i publicysta, autor książek dla dzieci i dorosłych, lekarz, pedagog, filozof i oficer Wojska Polskiego - to wyjątkowa postać, o której trochę zapomnieliśmy - zauważa Marek Michalak. Idee Korczaka i jego myśl pedagogiczne wydają się być bardziej znane za granicą niż w Polsce. Dlatego zwróciłem się do Marszałka Sejmu RP z prośbą o ogłoszenie roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka. Musimy bowiem pamiętać, że Stary Doktor był jednym z pierwszych głosicieli prawdy o tym, że dziecko jest autonomiczną osobą, która posiada własną godność, zainteresowania, potrzeby i prawa. Nie byłoby również Konwencji o Prawach Dziecka, gdyby nie jego działalność i myśli.

W spotkaniu, obok Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego Jana Orgelbranda, uczestniczyli także przedstawiciele Ministrów: Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sprawiedliwości, Pracy i Polityki Społecznej, Edukacji Narodowej, Zdrowia, Sportu i Turystki, Infrastruktury, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecni byli również pracownicy Zespołu Protokolarnego Pierwszej Damy RP oraz reprezentanci Prezydenta m.st. Warszawy.

We wrześniu tego roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotka się z organizacjami pozarządowymi, które utworzą Pozarządowy Zespół Roboczy Obchodów Roku Korczakowskiego, a następnie z przedstawicielami środowiska naukowego.

18 sierpnia 2011 roku - pod przewodnictwem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka - odbyło się pierwsze posiedzenie Międzyresortowego Zespołu Roboczego Obchodów Roku Korczakowskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz administracji rządowej i samorządowej.