Skip to:

31 lipca 2012 r. Rzecznika Praw Dziecka Marek Michalak powołał Zespół do spraw bezpieczeństwa dzieci w cyberprzestrzeni. W jego skład weszli: prof. dr hab. Tanaś, prof. dr hab. Józef Bednarek, dr Anna Andrzejewska, dr Marek Cendrowski, Dorota Zawadzka, Jakub Śpiewak, Mirosława Kątna, dr Dominika Urbańska-Galanciak, Adam Wroński, Rafał Chomicz, Jacek Zyśko.

Na pierwszym spotkaniu określono kierunki działań oraz grupę docelową odbiorców. Kolejne posiedzenie Zespołu zostało zaplanowane na przełom sierpnia i września br.

31 lipca 2012 r. Rzecznika Praw Dziecka Marek Michalak powołał Zespół do spraw bezpieczeństwa dzieci w cyberprzestrzeni. W jego skład weszli: prof. dr hab. Tanaś, prof. dr hab. Józef Bednarek, dr Anna Andrzejewska, dr Marek Cendrowski, Dorota Zawadzka, Jakub Śpiewak, Mirosława Kątna, dr Dominika Urbańska-Galanciak, Adam Wroński, Rafał Chomicz, Jacek Zyśko.