Skip to:

Ponad pół tysiąca osób z Polski i zagranicy spotkało się w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, aby dyskutować o prawach dziecka. Rzecznik Praw Dziecka wspólnie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka zorganizowali III Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka i VIII Międzynarodową Konferencję Korczakowską, w trakcie której wybitni naukowcy z całego świata, praktycy i działacze na rzecz dzieci oraz sami najmłodsi na Kongresie stworzyli światową platformę prezentacji różnorodnych dyscyplin i perspektyw. Wydarzenie powstało  we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Miastem Stołecznym Warszawa i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.  

Jest z nami 120 osób spoza granic Polski. To reprezentanci różnych zawodów i specjalności, przyjaciele dzieci. Wszyscy, którzy myślą Korczakiem – mówił Marek Michalak otwierając spotkanie w Muzeum POLIN.

Rzecznik podkreślił, że marzenia się spełniają i warto marzyć, o czym mówił już Stary Doktor, zwracając uwagę na marzenia dziecięce i pomoc dorosłych przy ich spełnianiu.

RPD dziękując partnerom i wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Kongresu, podkreślił jak bardzo aktualne i potrzebne są dzisiaj idee Janusza Korczaka i Ireny Sendlerowej.

Dariusz Stola, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, witając przybyłych gości powiedział, że trudno mu sobie wyobrazić lepszą konferencję dla tego miejsca. Wyraził radość, że w progach Muzeum odbędzie się wiele sesji plenarnych i warsztatów, prowadzonych przez ponad osiemdziesięciu wybitnych specjalistów.

Batia Gilad Przewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka prezentując założenia Kongresu i Konferencji, zaznaczyła, że to rozmowa nie tylko o dzieciach, ale i z dziećmi.

Włodzimierz Paszyński, zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy przekonywał, że dzisiaj potrzebujemy  „Korczaków” – wielu nowych Korczaków.

Uroczyste otwarcie Kongresu i Konferencji uświetniły występy uczniów i absolwentów  Zespołu Szkół nr 67 im. Narcyzy Żmichowskiej. Na scenie wystąpili młodzi ludzie, którzy pod kierunkiem pani Ewy Drobek realizują projekt „Żmichowska Śpiewa”.

Polska Korczaka

Chcemy na wspomnieniach budować dzisiaj i planować jutro, które ma być bezpieczne – przekonywał Marek Michalak, nim na scenie pojawiła się wspaniała praca namalowana przez Dominikę Lewandowicz – mapa Polski podzielona na 9 części symbolizujących 9 okresów życia Starego Doktora. Rzecznik uroczyście przekazał poszczególne części dzieła zaproszonym gościom, by z nimi rozjechały się po świecie i przypominały zarówno o Korczaku i jego myśli pedagogicznej, jak i Kongresie.

Fragmenty Polski Korczaka zabrali ze sobą Marta Santos Pais – do siedziby ONZ, RPD prowincji Ontario Irvin Elman do Kanady, Batia Gilad do Izraela.

Części artystycznej instalacji pozostaną też w stolicy.

Jedna z nich została przekazana na ręce dyrektora Muzeum POLIN, natomiast druga zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy Włodzimierza Paszyńskiego. Kolejna część pojedzie do człowieka o nazwisku Korczak na Wybrzeże Kości Słoniowej. Jedna z części trafi do Parlamentu Europejskiego. a pozostała część w Biurze RPD, trafi do Muzeum Orderu Uśmiechu w  Rabce-Zdroju.

Wyróżnieni za działania na rzecz dzieci

Kongres Praw Dziecka to doskonała okazja nie tylko do debaty o prawach dziecka, ale także by wyróżnić osoby, które mają szczególne zasługi na rzecz dzieci i w praktyce realizują idee Janusza Korczaka. Marek Michalak wręczył Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, które otrzymali: dyrektor Korczakianum Marta Ciesielska, Iwona Guzowska, prof. APS Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, prezydentowa Anna Komorowska; wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński; sędzia Dorota Trautman, oraz RPD Litwy i Przewodnicząca Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC Edita Žiobienė.

Za niezwykłe rozumienie i krzewienie idei praw dziecka w Polsce i na świecie zostały przekazane również medale pamiątkowe PRO INFANTIS BONO z wizerunkiem Starego Doktora, które trafiły: do Irwina Elmana – kanadyjskiego Rzecznika Praw Dzieci i Młodzieży z Ontario i Muzeum POLIN – na ręce dyrektora Dariusza Stoli.

Sesje plenarne

W ramach  sesji „Od idei do praw dziecka”, którą moderowali Batia Gilad i Marek Michalak, zaprezentowano następujące wykłady:

Bogusław Śliwerski – Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk wygłosił prelekcję nt. „Prawo dziecka do swoich praw”.

Gerison Lansdowne z Wielkiej Brytanii podjęła temat „Wyzwań i postępu w dziecięcej partycypacji”.

Nigel Patrick Thomas przedstawił referat „Od miłości do wolności: budowanie na korczakowskim dziedzictwie i redefiniowanie dziecięcej partycypacji”.

Philip D. Jaffe i Coraline Hrschi przybliżyli „ Dzieci Genewy jako mieszkańców-obywateli”;

Irwin Elman omówił „Inspirującą teorię i praktykę: Janusz Korczak dzisiaj”.

Adam Solak zaprezentował „Prawa dziecka w tradycji judeochrześcijańskiej”.

 

Pierwszy dzień Kongresu zakończył poruszający spektakl taneczny pt.: „Irena Sendlerowa Sprawiedliwa” w wykonaniu zespołu Kontra z Piotrkowa Trybunalskiego, pod kierunkiem Tomasza Balcerka. Inscenizacja odwołuje się do wspaniałej historii życia i działalności Ireny Sendlerowej, która uratowała ponad 2.500 żydowskich dzieci z getta. Spektakl jest hołdem złożonym tej wybitnej działaczce społecznej.