Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak z urzędu podjął decyzję o zleceniu czynności kontrolnych w celu zbadania na miejscu okoliczności tragicznych zdarzeń jakie miały miejsce w rodzinie zastępczej w Pucku, a dotyczących śmierci dwojga dzieci.

Przedstawiciele Rzecznika sprawdzą jak zostało zabezpieczone dobro pozostałych dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej. Skontrolują także instytucje odpowiedzialne za nadzorowanie pracy rodziny zastępczej, a także czynności podejmowane przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak z urzędu podjął decyzję o zleceniu czynności kontrolnych w celu zbadania na miejscu okoliczności tragicznych zdarzeń jakie miały miejsce w rodzinie zastępczej w Pucku, a dotyczących śmierci dwojga dzieci.