Skip to:

1 października - w siedzibie Rzecznika Praw Dziecka - odbyło się spotkanie, poświęcone problemom zapewnienia właściwej opieki dzieciom, które trafiają do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek resocjalizacyjnych.

Udział w nim wzięli: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak, Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, Podsekretarz Stanu w tym resorcie Zbigniew Włodkowski a także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Piotr Kluz.