Skip to:

Wielkopolska Policja oraz Rzecznik Praw Dziecka wspólnie realizują nowy program pilotażowy dotyczący ograniczenia zjawiska traumatyzacji dzieci.

Ostatni wtorek listopada, mimo, że większości z nas kojarzy się z wiatrem czy deszczem, będzie dniem niezwykle radosnym. Dlaczego? Wtedy, 25 listopada, swoje święto obchodzi mały pluszowy przyjaciel każdego dziecka – miś. To miś, nieważne – mały czy duży, biały czy brązowy, jest obok rodzica czy opiekuna pierwszym świadkiem zabaw, uśmiechów oraz łez dziecka. Taka konstatacja stała się inspiracją dla dorosłych do podjęcia ważnej inicjatywy, a tym samym do poruszenia kluczowego zagadnienia, jakim jest bezpieczeństwo najmłodszych obywateli.

Każde dziecko, niezależnie od miejsca zamieszkania, koloru skóry czy kultury, w jakiej żyje, ma swoje prawa, które każdy dorosły powinien respektować. Wszystkie prawa najmłodszych zostały spisane w Konwencji o Prawach Dziecka – dokumencie, który już ćwierć wieku, dzięki polskiej inicjatywie nakazuje podmiotowe traktowanie najbardziej bezbronnego człowieka-dziecka.

Przy okazji refleksji nad prawami najmłodszych obywateli warto zwrócić uwagę na sytuację, która wciąż pozostawia wiele do życzenia - poczucie bezpieczeństwa dziecka. Każdego roku wielkopolska Policja podejmuje tysiące interwencji, z których wiele związanych jest z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem lub będącym świadkami tragedii. Traumatyczne wydarzenia spowodowane uczestniczeniem w zdarzeniach drogowych czy każdy inny przypadek krzywdzenia dziecka niesie za sobą indywidualny wymiar cierpień, na stałe zapisujący się psychice młodego człowieka. Rozległe skutki, jakie dziecko ponosi w wyniku tego typu zdarzeń można rozpoznać w jego rozwoju oraz funkcjonowaniu emocjonalnym, a także behawioralnym. Szczególnie długotrwałe krzywdzenie czyni ogromne spustoszenie w psychice dziecka.

Analiza zdarzeń o takim charakterze wskazała na potrzebę wsparcia dziecka w sytuacji stresu pourazowego. Formą takiego wsparcia jest natychmiastowe dostarczenie dziecku przedmiotu pozwalającego na odwrócenie jego uwagi od przeżywanej traumy. Wówczas pojawia się szansa, że młody człowiek skoncentruje się na owym przedmiocie. Takie obserwacje oraz wnioski z nich płynące dały życie nowej inicjatywie, która polega na przekazaniu ofierze-dziecku pluszowego przyjaciela i miłej zabawki – misia, który pomoże przestać myśleć o przykrym wydarzeniu. Każdy miś ubrany jest w koszulkę, na której znajduje się dziecięcy numer zaufania Rzecznika Praw Dziecka (800 12 12 12) oraz numery alarmowe Policji (997 oraz 112).

Program został przygotowany w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy akceptacji Komendanta Głównego Policji i jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” oraz Rzecznikiem Praw Dziecka. Inicjatywa to uzupełnienie obecnie realizowanych praktyk policyjnych na rzecz małoletnich ofiar przestępstw, głównie związanych z przemocą a także poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, narażonych przez to na poważną traumę. Wykorzystanie misia w tak określonych sytuacjach będzie dotyczyło także wspierania dzieci – świadków tragicznych wydarzeń, w celu przeciwdziałania stresowi pourazowemu.

zdjęcie pluszowych misiów