Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej o informacje na temat stanu przygotowania podręczników dla dzieci niewidomych i słabo widzących.

W wystąpieniu z 5 sierpnia br. Marek Michalak wyraził zaniepokojenie informacjami, iż zabraknąć może podręczników, przeznaczonych dla dzieci niewidomych i słabo widzących, które w tym roku rozpoczynają naukę w szkołach podstawowych i gimnazjach. Rzecznik podkreślił, że art. 23 Konwencji o prawach dziecka zobowiązuje państwa, będące jej sygnatariuszami, do szczególnej troski o dzieci niepełnosprawne.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej o informacje na temat stanu przygotowania podręczników dla dzieci niewidomych i słabo widzących.