Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 28 października 2010 roku z Zastępcą Głównego Inspektora Sanitarnego Janem Orgelbrandem. Jego celem było podsumowanie wspólnego przedsięwzięcia na rzecz utrzymania piaskownic w przedszkolach. W ich efekcie działania kontrolne Państwowej Inspekcji Sanitarnej mają zapewnić dzieciom bezpieczne warunki zabawy, a nie prowadzić do likwidowania piaskownic. Określili zakres współpracy obu urzędów w najbliższej przyszłości.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 28 października 2010 roku z Zastępcą Głównego Inspektora Sanitarnego Janem Orgelbrandem. Jego celem było podsumowanie wspólnego przedsięwzięcia na rzecz utrzymania piaskownic w przedszkolach. W ich efekcie działania kontrolne Państwowej Inspekcji Sanitarnej mają zapewnić dzieciom bezpieczne warunki zabawy, a nie prowadzić do likwidowania piaskownic. Określili zakres współpracy obu urzędów w najbliższej przyszłości.