Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka w lipcu 2012 roku powołał Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego przy Rzeczniku Praw Dziecka. Jej celem było stałe analizowanie przepisów prawa rodzinnego oraz wskazywanie obszarów, w których konieczne są zmiany bądź modyfikacje, aby uczynić ustawodawstwo bardziej przyjaznym dziecku i jego rodzinie. 28 sierpnia 2018 roku Komisja formalnie zakończyła swoją działalność a Marek Michalak podsumował efekty jej pracy.

– Serdecznie dziękuję za Państwa ogromne zaangażowanie, żmudną, wytężoną i niezwykle potrzebną społecznie pracę, którą wykonywaliście pro bono. Niewątpliwie wypracowany przez Komisję projekt nowego Kodeksu rodzinnego jest przełomem w myśleniu o dziecku i rodzinie. Wywołana została szeroka dyskusja na temat filozofii pojmowania zagadnień rodzinno-prawnych, myślenia o dziecku i rodzinie, ich podmiotowości i o ochronie tych dóbr oraz nowoczesnych, przystających do współczesności rozwiązaniach prawnych – mówił Marek Michalak, podsumowując prace Komisji Kodyfikacyjnej przy RPD.

Podczas spotkania Marek Michalak uhonorował członków Komisji za działalność na rzecz dzieci, przyznając Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka – INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI. Otrzymali je: prof. Tadeusz  Biernat, dr Helena Ciepła, Bronisław Czech, Ewa Milewska-Celińska, dr Paweł Jaros, prof. Stanisława  Kalus, prof. Teresa Mróz, Agnieszka Rękas, Jadwiga Skibińska-Adamowicz.

Wcześniej Odznaka została przyznana i wręczona przewodniczącemu Komisji prof. Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńce.