Skip to:

12 czerwca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji pt. „Ocena żywienia jako element profilaktyki zdrowotnej wśród najmłodszych dzieci”, zorganizowanej w Katowicach przez Urząd Marszałkowski oraz Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Żywienia Dzieci „Zdrowe Pokolenia”. Inicjatorem konferencji była Posłanka na Sejm RP i Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera.

Celem konferencji było przedstawienie raportu i podsumowanie pilotażowego programu „Ewaluacja nowego schematu wizyty kontrolnej dzieci w wieku od 0 do 3 lat” prowadzonego w województwie śląskim. Chodzi o poprawę efektywności systemu opieki zdrowotnej nad dziećmi do lat 3 poprzez wprowadzenie do wizyt profilaktycznych badań przesiewowych, dotyczących błędów żywieniowych.
Konferencja skierowana była do dyrektorów Placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej biorących udział w pilotażu, a także do dyrektorów przedszkoli w Województwie Śląskim.