Skip to:

"Czy Polska kocha dzieci?" - to myśl przewodnia VI Konferencji Federacji Specjalistycznych Towarzystw Pediatrycznych, która odbyła się 26 listopada 2010 roku w Warszawie. Uczestniczący w niej Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podkreślił mocno, iż nie powinniśmy pytać, ale być pewni, że Polska kocha dzieci. Przecież zależy nam wszystkim, by najmłodszym żyło się dobrze.

Rzecznik Praw Dziecka mówił, iż jednym z priorytetów polskich władz powinna być odpowiednio rozwinięta profilaktyka, a więc badania dzieci od najmłodszych lat. Musimy zbudować odpowiedni system, by dziecko było przynajmniej raz do roku dokładnie przebadane przez pediatrę - zaznaczył Marek Michalak. Zdaniem Rzecznika jest już zrozumienie dla takich działań. Rzecznik przypomniał również, iż pediatria i stomatologia zostały wpisane na listę priorytetowych dziedzin medycyny i dzięki temu zwiększa się zainteresowanie tymi specjalnościami wśród przyszłych lekarzy. Jest to pocieszające, gdyż średnia wieku pediatrów przekracza 59 lat. Rzecznik zwrócił też uwagę na konieczność wspomożenia psychiatrii dziecięcej, przede wszystkim wskazał na konieczność zbudowania systemu monitorującego. Chodzi o to, byśmy dokładnie wiedzieli, ile w rzeczywistości dzieci - na skutek depresji - nastaje na swoje zdrowie i życie. Marek Michalak przypomniał również, iż w ciągu ostatnich dwóch lat istotnie wzmocniono kompetencje Rzecznika. Państwo polskie samo się ograniczyło, by reprezentant dzieci miał większe pole do działania - zaznaczył.

"Czy Polska kocha dzieci?" - to myśl przewodnia VI Konferencji Federacji Specjalistycznych Towarzystw Pediatrycznych, która odbyła się 26 listopada 2010 roku w Warszawie. Uczestniczący w niej Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podkreślił mocno, iż nie powinniśmy pytać, ale być pewni, że Polska kocha dzieci. Przecież zależy nam wszystkim, by najmłodszym żyło się dobrze.