Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w Zgromadzeniu Posłów i Senatorów, które odbyło się 1 lipca 2011 roku w Sali Posiedzeń Sejmu RP z okazji objęcia przez Polskę Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. W uroczystości uczestniczyli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Marszałkowie Sejmu Grzegorz Schetyna i Senatu Bogdan Borusewicz, Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, Ministrowie, Parlamentarzyści i przedstawiciele najwyższych urzędów państwowych.

Zgromadzenie rozpoczęło się od wysłuchania hymnów Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Następnie głos zabrał Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna, a specjalne wystąpienie do zebranych skierował Prezydent Bronisław Komorowski. Swoje przesłania na Prezydencję przekazali także Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz László Kövér - Przewodniczący Parlamentu Węgier, które sprawowały Prezydencję w UE w pierwszej połowie 2011 roku. Uroczystość zakończyło wystąpienie Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza.

Wejście w życie Traktatu z Lizbony i zwiększenie roli parlamentów narodowych w procesie decyzyjnym i stanowienia prawa w Unii Europejskiej wzmocniło też znaczenie parlamentarnego wymiaru prezydencji w UE. Zasadniczym zadaniem parlamentu narodowego w tym okresie jest przygotowanie spotkań wynikających z harmonogramu współpracy międzyparlamentarnej oraz realizacja priorytetów przewodnictwa. W ten sposób parlament wspiera działania podejmowane przez rząd.

Wśród polskich priorytetów prezydencji w wymiarze parlamentarnym są m.in.: Partnerstwo Wschodnie, bezpieczeństwo energetyczne, wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony oraz polityka rolna. O tych zagadnieniach będą dyskutować przedstawiciele komisji branżowych oraz prezydiów parlamentów krajów członkowskich w czasie spotkań organizowanych w polskim Sejmie i Senacie oraz w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w Zgromadzeniu Posłów i Senatorów, które odbyło się 1 lipca 2011 roku w Sali Posiedzeń Sejmu RP z okazji objęcia przez Polskę Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. W uroczystości uczestniczyli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Marszałkowie Sejmu Grzegorz Schetyna i Senatu Bogdan Borusewicz, Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, Ministrowie, Parlamentarzyści i przedstawiciele najwyższych urzędów państwowych.