Skip to:

6 lipca 2017 r. gościem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka była pani dr Ester di Napoli z biura włoskiego Rzecznika Praw Dziecka.

Spotkanie miało na celu zapoznanie włoskiego gościa z zakresem kompetencji i działań polskiego Rzecznika Praw Dziecka, oraz omówienie podobieństw i różnic w funkcjonowaniu kuratora  dla małoletnich cudzoziemców bez opieki. Rzecznik Praw Dziecka przybliżył przepisy związane z ochroną praw małoletnich cudzoziemców przebywających w Polsce, rolą kuratora oraz problemami, z jakimi borykają się dzieci pozbawionymi opieki ze strony dorosłych.  

Marek Michalak opowiadał o podejmowanych przez Rzecznika Praw Dziecka inicjatywach przypominających dorobek Janusza Korczaka i dokonania Ireny Sendlerowej. Zaprosił też dr Ester di Napoli na organizowany w Warszawie we wrześniu (w dniach 13- 16 września) Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka, dla upamiętnienia działalności na rzecz dzieci oraz 75-lecia ostatniej drogi Janusza Korczaka, Stefy Wilczyńskiej oraz dzieci z Domu Sierot.