Skip to:

W dniu 13 listopada br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Jolantą Fedak. Pani Minister poinformowała Rzecznika o planowanym podniesieniu od 2009 roku kwoty podstawy do świadczeń rodzinnych. Waloryzacja świadczeń rodzinnych jest realizacją wniosku Rzecznika Praw Dziecka. Ponadto tematem rozmowy była planowana reforma systemu pieczy zastępczej oraz problematyka tzw. eurosieroctwa.

Rzecznik z uznaniem odniósł się do planowanych w odrębnej ustawie systemowej o wsparciu rodziny i rozwoju pieczy zastępczej takich rozwiązań, jak: formy wsparcia i usług opiekuńczych dla rodzin z małymi i problemowymi dziećmi - asystent rodzinny, wzmocnienie odpowiedzialności gminy za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, wsparcie rodzin zastępczych.

W sprawie problemów rodzin i dzieci w sytuacjach wyjazdów zarobkowych jednego lub obojga rodziców za granicę uznano potrzebę badań jakościowych. Poznanie problemów - zarówno dzieci i rodzin pozostających w kraju, jak i rodzin decydujących się wyjechać za pracą wraz z dziećmi - pozwoli na wypracowanie skutecznych i efektywnych form pomocy.

W dniu 13 listopada br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Jolantą Fedak. Pani Minister poinformowała Rzecznika o planowanym podniesieniu od 2009 roku kwoty podstawy do świadczeń rodzinnych. Waloryzacja świadczeń rodzinnych jest realizacją wniosku Rzecznika Praw Dziecka. Ponadto tematem rozmowy była planowana reforma systemu pieczy zastępczej oraz problematyka tzw. eurosieroctwa.