Skip to:

30 czerwca 2010 roku przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka wziął udział w międzynarodowej konferencji "Sieć pomocy ofiarom przestępstw", zorganizowanej przez Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Celem konferencji, która odbyła się w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, było podsumowanie działań, realizowanych w ramach projektu "Sieć pomocy ofiarom przestępstw". Celem projektu jest wzmocnienie pozycji osoby pokrzywdzonej przestępstwem w polskim systemie prawnym i społecznym. W tym celu utworzonych zostało 16 Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, które m.in. udzielają bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej. W zaprezentowanym uczestnikom konferencji wystąpieniu Rzecznika podkreślono, iż jednym z priorytetów jego działalności jest wzmacnianie ochrony dzieci-ofiar przestępstw. Marek Michalak szczególną uwagę zwrócił też na fakt, iż obowiązek takich działań nakładają na Polskę ratyfikowane akty prawa międzynarodowego, w tym zalecenia Rady Europy oraz Ramowa Decyzja Rady Unii Europejskiej z 15 marca 2001 roku.

Wystapienie Rzecznika Praw Dziecka

30 czerwca 2010 roku przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka wziął udział w międzynarodowej konferencji "Sieć pomocy ofiarom przestępstw", zorganizowanej przez Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego.