Skip to:

"Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" to ogólnopolska inicjatywa obywatelska organizowana od 1992 roku przez Polskie Radio Lublin, a kierowana przez redaktor Ewę Dados.

Jest to zbiórka darów obejmujących artykuły spożywcze, odzież, środki czystości, słodycze i zabawki dla potrzebujących rodzin. W akcji tej nie zbiera się - nigdy też nie zbierano wcześniej - żadnych środków finansowych i dlatego cieszy się ona dużą popularność.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, nie tylko objął honorowy patronat nad przedsięwzięciem, ale również pełnił dyżur w punkcie zbiórki darów przy pl. Bankowym w dniu 30 listopada 2008 roku, zachęcając tym samym do niesienia pomocy najsłabszym, szczególnie dzieciom potrzebującym społecznego wsparcia.

"Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" to ogólnopolska inicjatywa obywatelska organizowana od 1992 roku przez Polskie Radio Lublin, a kierowana przez redaktor Ewę Dados.