Skip to:

Porozumienie RPD i GIODO

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa podpisali oficjalne porozumienie o współpracy na rzecz poprawy stanu przestrzegania ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa danych dzieci. Porozumienie zawarto, podczas wspólnej konferencji szkoleniowej „Przestrzeganie praw dziecka i ucznia w praktyce szkolnej” (12-13 października).

- To dokument, który umacnia wieloletnią współpracę RPD i GIODO. Wspólnie organizujemy lub wspieramy wiele inicjatyw, które podkreślają wagę ochrony danych osobowych i konieczność szczególnej troski o dane dzieci – podkreślił Marek Michalak.

- Porozumienie jest dowodem, że nie zamierzamy poprzestać w tych działaniach. GIODO to przede wszystkim wiedza i doświadczenie najlepszych specjalistów w zakresie ochrony danych osobowych. Współpraca z RPD pomoże, w jeszcze skuteczniejszy sposób, zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych – dodała Edyta Bielak-Jomaa.

Współpraca pomiędzy RPD i GIODO będzie obejmować m.in. wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń, podnoszenie kwalifikacji pracowników obu instytucji, w tym współpracę przy opracowywaniu programów szkoleń, wymianę wykładowców, prowadzenie wspólnych działań o charakterze edukacyjnym i wzajemne przekazywanie informacji i sygnałów o występujących nieprawidłowościach, które mogą stanowić przedmiot zainteresowania obu urzędów.

Marek Michalak i Edyta Bielak-Jomaa podpisali porozumienie podczas konferencji szkoleniowej „Przestrzeganie praw dziecka i ucznia w praktyce szkolnej”, w której udział wzięło ok. 50 przedstawicieli szkół z całego kraju.