Skip to:

1 kwietnia 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego  przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie dotyczyło omówienia Projektu Systemu Monitorowania, Analizy Ryzyka i Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie – MONALIZA stworzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, a także badań „Diagnoza i porównanie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz ocena efektywności działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie” prowadzonych na zlecenie Ministerstwa . W dyskusji udział wzięli m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego prof. Mirosław Wysocki oraz Naczelnik Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Krzysztof Leśniewski.

W trakcie pierwszej części spotkania omówiono projekt „System Monitorowania, Analizy Ryzyka i Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie – MONALIZA” oraz projekt „Monitorowanie Losów Dziecka – standard postępowania pracowników socjalnych – narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie.”

W drugiej części spotkania odbyła się prezentacja wyników badań „ Diagnoza i porównanie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz ocena efektywności działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Pierwsze spotkanie informacyjne o sytemie MONALIZA, odbyło się 11 lutego 2015 r. w Biurze Rzecznika Praw Dziecka.