Skip to:

5 i 6 kwietnia 2013 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka. Pracami komisji na tym posiedzeniu objęte było zagadnienie organizacji Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych oraz ich zadań.

Komisja przeprowadziła także dyskusję nad źródłami i skutkami zjawiska zwanego "eurosieroctwem", a także nad możliwymi rozwiązaniami łagodzącymi konsekwencje dotykające dzieci, których rodzice migrują zarobkowo. Na następnym posiedzeniu, kontynuować będzie temat "eurosieroctwa" pod kątem rozważenia potrzeby wprowadzenia mechanizmów łagodzących skutki tego zjawiska i zaproponowania konkretnych rozwiązań. Ma również zająć się instytucją mediacji jako sposobem rozwiązywania sporów w sprawach rodzinnych i nieletnich.