Skip to:

6 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, któremu przewodniczy prof. Alicja Chybicka. Podczas spotkania poruszane były m. in. kwestie dostępności dzieci do leczenia stomatologicznego czy wprowadzenia zakazu korzystania przez małoletnich z solariów. W spotkaniu udział wzięła także prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, Konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej.

Kwestie dostępności do leczenia stomatologicznego dzieci oraz jego efektywność są przedmiotem szczególnego zainteresowania Rzecznika Praw Dziecka od 2008 roku, czego wyrazem jest szereg wystąpień generalnych. Swoje odzwierciedlenie znajdują także w corocznych Uwagach o stanie przestrzegania praw dziecka zawartych w Informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka.

Rzecznik Praw Dziecka od lat wskazuje na problemy związane z poziomem opieki stomatologicznej dzieci, oceniając ją jako daleko niewystarczającą. Z raportu IPSOS 2013 wynika, że prawie 80% dzieci w przedziale 6-12 lat ma próchnicę. W przedziale wiekowym 5-9 lat, odsetek dzieci z próchnicą jest jeszcze wyższy i sięga aż 84%.

Marek Michalak zwrócił uwagę członków Zespołu Parlamentarnego ds. Dzieci, że świadczenia stomatologiczne są niedoszacowane, a zabiegi stomatologiczne są jednakowo wyceniane dla dzieci i dla dorosłych z pominięciem specyfiki pracy z dzieckiem, jako pacjentem trudniejszym, gorzej współpracującym, wymagającym większej cierpliwości. W praktyce oznacza to, że dla lekarza stomatologa korzystniejsze jest przyjęcie osoby dorosłej. Istotna jest także kwestia przenoszenia niewykorzystanych środków publicznych z puli przeznaczonej na leczenie dzieci, na leczenie dorosłych. Zdaniem Rzecznika ta praktyka powinna zostać zmieniona.

Kolejna sprawa, będąca przedmiotem dyskusji, to powrót gabinetów stomatologicznych do szkół. Warto zwrócić uwagę, że są szkoły, gdzie takie gabinety funkcjonują dzięki zaangażowaniu samorządów (niestety jest ich niewiele). Przykładem niech będą Myślenice (9 szkół), Sosnowiec, Częstochowa. W dążeniu do zapewnienia jak najlepszej opieki stomatologicznej dla dzieci, kluczowe jest to, aby do każdej szkoły był przypisany gabinet stomatologiczny (niekoniecznie znajdujący się na jej terenie), który obejmie opieką wszystkich uczniów placówki.

Rzecznik Praw Dziecka wskazał także, że dotychczasowe działania podejmowane na rzecz poprawy stanu zdrowia jamy ustnej nie przynoszą oczekiwanych efektów. Są one cząstkowe, fragmentaryczne i dla odbiorcy usług nie mają charakteru istotnych zmian.

Podczas posiedzenia Zespołu poruszono także kwestię uregulowania prawnego korzystania
z solariów przez dzieci, o co Rzecznik Praw Dziecka postuluje od 2009 roku. W obliczu danych przedstawionych przez Światową Organizację Zdrowia, potwierdzających wzrost ryzyka zachorowania na nowotwór skóry, Rzecznik Praw Dziecka dostrzega pilną potrzebę podjęcia działań legislacyjnych w celu ochrony życia i zdrowia najmłodszych. Warto korzystać z dobrych wzorców, gdyż w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i Austrii obowiązuje już całkowity zakaz korzystania z solariów przez dzieci.

Postawienie jedynie na działania edukacyjne nie gwarantuje odpowiedniej ochrony najmłodszym. Oczywiście, rola edukacji, podnoszenia świadomości opiekunów jest bardzo ważna, ale działania te powinny być podejmowane równolegle z działaniami legislacyjnymi.

Przedstawione przez Rzecznika postulaty zyskały pełne poparcie członków Parlamentarnego Zespołu do spraw Dzieci.