Skip to:

18 kwietnia 2013 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyło się posiedzenie Zespołu ds. bezpieczeństwa dziecka w cyberprzestrzeni przy Rzeczniku Praw Dziecka. Spotkaniu przewodniczył prof. dr hab. Maciej Tanaś. Na spotkaniu przedstawiono postulat zorganizowania dla nauczycieli specjalistycznych szkoleń nt. korzystania z mediów, wprowadzenia nowego przedmiotu nauczania: "edukacja medialna" oraz poruszono kwestie związane z dostępem młodzieży do pornografii w cyberprzestrzeni.

Zdaniem uczestników spotkania konieczne jest poszerzenie wiedzy nt. korzystania z mediów. Zdobywanie tej wiedzy mogłoby odbywać się na uczelniach pedagogicznych lub w trakcie specjalistycznych szkoleń. W przyszłości powinien zostać wprowadzony do szkół nowy przedmiot nauczania "edukacja medialna".

Członków Zespołu niepokoją także pornograficzne transmisje z kamer internetowych w serwisach internetowych, za pomocą których dzieci i młodzież nawiązują kontakty z nieznajomymi. Problemem jest także obecny system weryfikacji wieku użytkowników Internetu, który nie chroni młodzieży przed dostępem do treści niewłaściwych, brutalnych czy pornograficznych, tzn. uniemożliwia selekcję udostępnianych treści. Uczestnicy spotkania dostrzegli także potrzebę stworzenia specjalnego "przycisku bezpieczeństwa" - narzędzia informatycznego umożliwiającego natychmiastowe zgłaszanie nadużyć czy zagrożeń administratorowi portalu lub serwisu internetowego.

Członkowie Zespołu planują także opracowanie koncepcji portalu upowszechniającego tematy, którymi zajmuje się Rzecznik Praw Dziecka, umożliwiającego wymianę poglądów i prezentacje interesujących wystąpień i wykładów.