Skip to:

O wprowadzenie prawnego zakazu korzystania z solariów przez dzieci od 2009 roku apelował do kolejnych ministrów zdrowia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Prezydent Andrzej Duda 8 listopada podpisał ustawę zakazującą korzystania z solariów osobom, które nie ukończyły 18 lat.

Ustawa przewiduje też m.in. całkowity zakaz promocji i reklamy usług solariów. W myśl ustawy właściciel solarium będzie zobowiązany do umieszczenia widocznej informacji o tym, że z łóżka opalającego mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, a w przypadku wątpliwości co do wieku, będzie zobowiązany do żądania okazania przez tę osobę dokumentu potwierdzającego jej wiek. Wielkość, wzór i sposób umieszczenia tych informacji określi w rozporządzeniu Minister Zdrowia. Kontroli świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium mają dokonywać organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz inne organy w zakresie posiadanych kompetencji. Za udostępnienie solarium małoletniego będzie grozić kara od 1000 zł do 50.000 zł.

- Przepisy są ważne, ale równie istotna jest profilaktyka i edukacja i teraz właśnie na edukacji powinniśmy skupić uwagę, by uświadamiać, zarówno dzieciom i młodzieży, ale też dorosłym – rodzicom i przedsiębiorcom – jak dbać o zdrowie i unikać niepotrzebnego ryzyka – mówi Marek Michalak.

Ustawa wejdzie w życie za 3 miesiące.

Starania RPD w sprawie zakazu udostępnienia solarium dzieciom na przestrzeni lat 

Wyniki badań przedstawione przez Światową Organizację Zdrowia nie pozostawiają wątpliwości co do wpływu lamp opalających na ryzyko zachorowania na nowotwór skóry. Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV jest niebezpieczna dla wszystkich grup wiekowych. Najbardziej narażone na jej negatywne skutki są dzieci i młodzież. Korzystanie z solariów częściej niż raz w miesiącu podnosi ryzyko zachorowania na czerniaka o 55 proc., a u osób poniżej 30. roku życia aż o 75 proc. Czerniak cechuje się największym przyrostem zachorowań wśród wszystkich nowotworów skóry i stanowi główną przyczynę zgonów osób cierpiących na te nowotwory.