Skip to:

2 maja 2012 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wycofaniu zastrzeżeń Polski do Konwencji o Prawach Dziecka. Zastrzeżenia dotyczyły prawa adoptowanego dziecka do poznania naturalnych rodziców oraz nieangażowania dzieci w działania zbrojne. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz pierwszy zwrócił się w tej sprawie do Ministra Edukacji Narodowej w styczniu 2009 roku.

Rada Ministrów uznała za zasadne wycofanie zastrzeżeń do artykułów 7 i 38 Konwencji, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku. W projekcie znalazło się stwierdzenie, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na realizację przez stronę polską praw dziecka.

Wycofanie zastrzeżenia do art. 7 potwierdza, że na gruncie prawa polskiego dzieci przysposobione mają prawo do poznania naturalnych rodziców. Drugie zastrzeżenie dotyczyło przepisu o nierekrutowaniu do sił zbrojnych osób, które nie mają ukończonych 15 lat. Tymczasem polskie przepisy są bardziej rygorystyczne - warunkiem wstąpienia do wojska jest ukończenie 18 lat.

O wycofanie zastrzeżeń apelował od 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Argumentował, że w sytuacji, gdy polskie przepisy dają adoptowanemu dziecku prawo wglądu w akta stanu cywilnego, zastrzeżenie jest bezprzedmiotowe. Także drugie zastrzeżenie - wobec limitu wieku - Rzecznik uznawał za zbędne.

Źródło: PAP

2 maja 2012 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wycofaniu zastrzeżeń Polski do Konwencji o Prawach Dziecka. Zastrzeżenia dotyczyły prawa adoptowanego dziecka do poznania naturalnych rodziców oraz nieangażowania dzieci w działania zbrojne. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz pierwszy zwrócił się w tej sprawie do Ministra Edukacji Narodowej w styczniu 2009 roku.