Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 3 sierpnia 2010 roku do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o rozważenie możliwości zbierania przez pracowników szkół i placówek oświatowych danych na temat potwierdzonych prób samobójczych i zamierzonych samouszkodzeń wśród nieletnich uczniów.

Zdaniem Marka Michalaka informacje takie - zbierane i przechowywane w sposób gwarantujący zachowanie w tajemnicy danych osobowych objętych ochroną, a także uniemożliwiający identyfikację placówki - są niezbędne do wypracowania skutecznych działań profilaktycznych. Z badań psychiatrów wynika bowiem, że zamierzone uszkodzenia i wcześniejsze próby samobójcze są najsilniejszym czynnikiem predykcyjnym odebrania sobie życia.

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej to kolejny apel Rzecznika Praw Dziecka w sprawie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 21 czerwca 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił uwagę Ministra Zdrowia na problem braku pełnych danych, dotyczących zjawiska samobójstw i prób samobójczych, podejmowanych przez dzieci i młodzież, a także zaapelował do Minister Ewy Kopacz o uznanie psychiatrii dziecięcej za priorytetową dziedzinę medycyny.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 3 sierpnia 2010 roku do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o rozważenie możliwości zbierania przez pracowników szkół i placówek oświatowych danych na temat potwierdzonych prób samobójczych i zamierzonych samouszkodzeń wśród nieletnich uczniów.