Skip to:

9 sierpnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministrów - Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak, Edukacji Narodowej Katarzyny Hall oraz Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego - o informacje na temat podjętych przez resorty działań w celu zabezpieczenia prawidłowej opieki nad dziećmi, które zostały umieszczone w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Informacje z poszczególnych resortów konieczne są do przeprowadzenia analizy problemu funkcjonowania tych ośrodków i wypracowania wspólnych działań systemowych. Zdaniem Rzecznika należy pilnie szukać kompleksowych rozwiązań, gdyż na dzień dzisiejszy nie ma w Polsce zintegrowanego systemu opieki nad dzieckiem, czego dowodzi np. liczba 1,5 tys. nieletnich oczekujących w tej chwili na miejsca w ośrodkach wychowawczych i socjoterapii. Funkcjonowanie obecnych rozwiązań prowadzi do utrwalania niekorzystnego zjawiska dzielenia odpowiedzialności za pomoc dzieciom na poszczególne resorty.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

9 sierpnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministrów - Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak, Edukacji Narodowej Katarzyny Hall oraz Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego - o informacje na temat podjętych przez resorty działań w celu zabezpieczenia prawidłowej opieki nad dziećmi, które zostały umieszczone w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.